Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης

Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης

Η GCERT εξειδικεύεται στην επιθεώρηση, την αξιολόγηση
και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης βάσει διεθνών προτύπων

Η GCERT εξειδικεύεται στην επιθεώρηση,
την αξιολόγηση και την πιστοποίηση
συστημάτων διαχείρισης
βάσει διεθνών προτύπων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ΙSO9001 ISO27001

H GCERT ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από την IAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 με αξιοπιστία και αμεροληψία.

Υπηρεσίες

Η GCERT παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης βασιζόμενη στα κριτήρια και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17021 και των σχετικών κανονισμών και οδηγιών του Φορέα Διαπίστευσης.

Σεμινάρια

Η GCERT παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης Συστημάτων Διαχείρισης για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα περικλείοντας όλες τις κατηγορίες των συστημάτων.
Σεμινάρια

Σεμινάριο ISO 45001:2018

Σεμινάριο για Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΥΑΕ ISO 45001:2018 Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15/11/2023 – 16/11/2023 (16 ώρες εκπαίδευσης,…

Περισσότερα
Σεμινάρια

Σεμινάριο Επιθεωρητών/Επικεφαλής Επιθεωρητών CQI & IRCA ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Σεμινάριο CQI & IRCA Επιθεωρητών/Επικεφαλής Επιθεωρητών Ποιότητας Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19/02/2024 – 23/02/2024…

Περισσότερα
Επικοινωνία GCert

    Ζητήστε να σας καλέσουμε