Η GCERT δεσμεύεται ότι όλα τα παράπονα που αναφέρονται από τους πελάτες της, θα διερευνηθούν και θα απαντηθούν άμεσα και εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Αν αναφερθεί καταγγελία η οποία κριθεί έγκυρη, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση της. Επίσης, η GCERT παρέχει στον καταγγέλλοντα πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης παραπόνων (διαθέσιμη στο www.gcert.gr), εκθέσεις προόδου, πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα τις έρευνας και την επίσημη ειδοποίηση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.