Η Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης βάσει της οποίας, αναγνωρίζεται η ικανότητα του να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς των προτύπων.

Η GCERT για να ενισχύσει την αξιοπιστία και την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων της πελατών, επέλεξε να την διαπιστεύσει ένας από τους κορυφαίους φορείς διαπίστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η International Accreditation Service (IAS) .

Η Διεθνής Υπηρεσία Διαπίστευσης (IAS) βάσει των ετήσιων επιθεωρήσεων, παρέχει τις αντικειμενικές αποδείξεις ότι η GCERT τηρεί χωρίς παρέκκλιση, τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαπίστευσης ISO 17021.

Για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό διαπιστευσης του Φορεα μας, πατηστε εδώ