Η Εταιρεία

Gcert - Η Εταιρεία
Gcert λογότυπο

Ποιοί είμαστε

Η GCERT είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης ο οποίος παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα ενώ λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο δεοντολογικών, νομικών και τεχνικών προτύπων.

Η GCERT εξειδικεύεται στην επιθεώρηση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης βάσει διεθνών προτύπων (π.χ. ISO 9001 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 27001 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 45001 -Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, ISO 22000 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, κλπ.).

Η GCERT δραστηριοποιείται στον χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης βασιζόμενη τόσο στην τεχνική επάρκεια των επιθεωρητών της όσο και στην τήρηση της βασικής της φιλοσοφίας να υποστηρίζει και να βελτιώνει τους πελάτες της μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών επιθεώρησης.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων των πελατών μας με τη παροχή ουσιαστικών, ολοκληρωμένων, και μη γραφειοκρατικών διαδικασιών επιθεώρησης.

Σκοπός μας είναι η παροχή ουσιαστικών και αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας στο μέγιστο, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υπεροχή με γνώμονα την αμεροληψία, την υπευθυνότητα και την ειλικρίνεια.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στόχων τη GCERT στελεχώνουν άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες, με πολυετή εμπειρία τόσο στα αντικείμενα δραστηριοποίησης τους όσο και στο κλάδο των πιστοποιήσεων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού κύρους με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

Επίσης η GCERT, εκτός των υπηρεσιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και θεματικών ενοτήτων, στοχεύοντας τόσο στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και στη συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και υπηρεσίες των συμμετεχόντων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά τους.

Συνεργάτες