Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001 δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και για να συμβάλει στην προώθηση μιας ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας.

Το ISO 37001 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Το σύστημα αυτό μπορεί να σταθεί μόνο του ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης για μεγιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργειών μια επιχείρησης.

Επίσης το πρότυπο εξετάζει περιπτώσεις δωροδοκίας από και πρός τους οργανισμούς τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα καθώς και των ΜΚΟ.