Σεμινάριο ISO 45001:2018

Gcert - Σεμινάρια - Σεμινάριο ISO 45001:2018
Σεμινάρια

Σεμινάριο για εσωτερικούς επιθεωρητές ΥΑΕ ISO 45001:2018

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19/01/2021 – 22/01/2021
(16 ώρες εκπαίδευσης, ώρες διεξαγωγής: 17:00 -21:00)
100% E-Learning μέσω ZOOM Meeting Software
Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ο Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων GCERT σε συνεργασία την DEGUST LTD διοργανώνει On Line Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εσωτερικούς Επιθεωρητές το οποίο αναφέρεται στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ΥΑΕ (τεχνικούς ασφάλειας, υπεύθυνοι συστημάτων διαχείρισης ΥΑΕ κλπ.) και δίνει πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης ΥΑΕ κατά ISO 45001:2018. Επίπρόσθετα, το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία.

Οφέλη από την παρακολούθηση

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά κατανόηση και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία.

Βασικό εφόδιο γνώσης για ανάληψη θέσης εργασίας ως Υπεύθυνος Διαχείρισης YAE σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Εστίαση στο τρόπο προετοιμασίας, υλοποίησης και προσέγγισης της εκάστοτε επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βασιζόμενοι στο αντικείμενο και στις ανάγκες της επιθεωρούμενης επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες θα ικανοποιήσουν την απαίτηση εκπαίδευσης, ώστε να πιστοποιηθούν ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές YAE από τη GCERT.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο, θα πιστοποιηθούν ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές ΣΔΠ από τη GCERT.

  Φόρμα Εγγραφής

  *Υποχρεωτικά πεδία

  Στοιχεία δικαιούχου: GCERT IKE - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Η τραπεζική κατάθεση πρέπει να γίνει δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου

  Δηλώστε συμμετοχή

  Για να υποβάλετε την Αίτηση Συμμετοχής, παρακαλώ συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα. Διαφορετικά κατεβάστε το έντυπο, συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο info@gcert.gr.