Σεμινάριο ISO 9001:2015

Gcert - Σεμινάρια - Σεμινάριο ISO 9001:2015
Σεμινάρια

ISO 9001:2015 – Σεμινάριο εσωτερικών επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18/05/21 – 21/05/21
(4ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 17:00 -21:00)
100% E-Learning μέσω ZOOM Meeting Software
Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ο Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων GCERT διοργανώνει On Line Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εσωτερικούς Επιθεωρητές το οποίο αναφέρεται τόσο στους επαγγελματίες που θέλουν να παρέχουν «προστιθέμενη αξία» στην επιχείρηση τους όσο και σε εργαζόμενους που θέλουν ασχοληθούν στον χώρο της ποιότητας. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση του Προτύπου ISO 9001:2015 και των αρχών της Επιθεώρησης Συστημάτων Ποιότητας.

Οφέλη από την παρακολούθηση

Βασικό εφόδιο γνώσης για ανάληψη θέσης εργασίας ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τον ακριβή τρόπο καταγραφής των ευρημάτων, της αξιολόγησης αυτών και του καθορισμού της συμμόρφωσης/μη συμμόρφωσης αλλά και για τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, την παρακολούθηση και επαλήθευση της αποτελεσματικότητας τους.

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης και οι εσωτερικές επιθεωρήσεις βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης

Εστίαση στο τρόπο προετοιμασίας, υλοποίησης και προσέγγισης της εκάστοτε επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βασιζόμενοι στο αντικείμενο και στις ανάγκες της επιθεωρούμενης επιχείρησης.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο, θα πιστοποιηθούν ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές ΣΔΠ από τη GCERT.

  Φόρμα Εγγραφής

  *Υποχρεωτικά πεδία

  Στοιχεία δικαιούχου: GCERT IKE - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Η τραπεζική κατάθεση πρέπει να γίνει δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου

  Δηλώστε συμμετοχή

  Για να υποβάλετε την Αίτηση Συμμετοχής, παρακαλώ συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα. Διαφορετικά κατεβάστε το έντυπο, συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο info@gcert.gr.