Σάκης Γουρνάκης

Gcert - Συνεργάτες - Σάκης Γουρνάκης
Σάκης Γουρνάκης
  • 217 7343170
  • gournakis@gcert.gr

Σάκης Γουρνάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

O Σάκης Γουρνάκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της GCERT. Είναι  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  με  20 έτη εμπειρία στις επιθεωρήσεις των συστημάτων διαχείρισης.