Έλεγχοι Ανυψωτικών

Gcert - Υπηρεσίες - Βιομηχανικός Έλεγχος - Έλεγχοι Ανυψωτικών
Έλεγχοι ανυψωτικού εξοπλισμού

Έλεγχοι ανυψωτικού εξοπλισμού

Η GCERT κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, κατάρτιση και εμπειρία όσον αφορά στη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, στη συνέπεια, στην εγκυρότητα και στην ταχύτητα ανταπόκρισης ενώ παρέχει όλα τα είδη τεχνικών ελέγχων σε βιομηχανίες και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις ανυψωτικού εξοπλισμού όπως γερανογέφυρες, περονοφόρα, καλαθοφόρα, αντλίες σκυροδέματος και ανελκυστήρες.

Η GCERT κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, κατάρτιση και εμπειρία όσον αφορά στη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, στη συνέπεια, στην εγκυρότητα και στην ταχύτητα ανταπόκρισης ενώ παρέχει όλα τα είδη τεχνικών ελέγχων σε βιομηχανίες και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ζητήστε προσφορά

Σας ενδιαφέρει μια υπηρεσία και έχετε απορίες ή θέλετε μία προσφορά;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ