Επιθεωρήσεις Β΄ μέρους

Gcert - Υπηρεσίες - Επιθεωρήσεις Β΄ μέρους
Επιθεωρηση B’ Μερους

Επιθεωρηση B’ Μερους Συστημάτων Διαχείρισης

Η Επιθεωρηση B’ Μερους Συστημάτων Διαχείρισης αναφέρεται στον έλεγχο που διεξάγει μία επιχείρηση σε κάποια άλλη με σκοπό να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει η επιθεωρούμενη επιχείρηση.

Η Επιθεώρηση B’ Μερους απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα των προμηθευτών τους, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και συνεργατών τους.

Η GCERT παρέχει υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Β Μέρους οι οποίες έχουν σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και απαιτήσεων από τον προμηθευτή/συνεργάτη μιας επιχείρησης καθώς και την πλήρη εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων του.

Οι πιο σημαντικοί λόγοι

για τους οποίους μία επιχείρηση διεξάγει Επιθεωρήσεις Β’ Μέρους σε επιχειρήσεις που συνεργάζεται ή που πρόκειται να συνεργασθεί είναι

Έλεγχος του βαθμού συμμόρφωσης της επιθεωρούμενης επιχείρησης με τις μεταξύ τους συμφωνημένες απαιτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.

Έλεγχος για αδυναμίες της επιθεωρούμενης επιχείρησης και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Έλεγχος καταλληλότητας της επιθεωρούμενης επιχείρησης ότι δύναται να ανταποκριθεί σε σχετικές απαιτήσεις.

Ζητήστε προσφορά

Σας ενδιαφέρει μια υπηρεσία και έχετε απορίες ή θέλετε μία προσφορά;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ