Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Gcert - Υπηρεσίες - Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αρχές - Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004

Η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 έχει σαν σκοπό την τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων με κύριο στόχο τα προϊόντα να μην αλλοιώνονται και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητά τους από τη στιγμή που παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή έως τη στιγμή που παραδίδονται στον πελάτη.

Σε ποιους απευθύνεται

Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις Εμπορίας & Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες που εισάγουν ή διανέμουν ιατροτεχνολογικά είδη, τα φαρμακεία, τα καταστήματα ιατρικών συσκευών κλπ.

Γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρηση

Η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 13485 θεωρείται συχνά ως το πρώτο βήμα για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις. Η σημαντικότητα της εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου προκύπτει από τις οδηγίες της Ε.Ε. 90/385/ ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ και τους υψηλούς ποιοτικούς στόχους ώστε τα εν λόγω προϊόντα να τυγχάνουν απρόσκοπτης κυκλοφορίας στην αγορά της Ε.Ε.

Ζητήστε προσφορά

Σας ενδιαφέρει μια υπηρεσία και έχετε απορίες ή θέλετε μία προσφορά;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ